ETtoday PODCAST

 【專屬年輕人的網路電台】隨選隨聽

陪你一起努力的Podcast!
Work hard!Have fun!

《小編沒收工》週一到週五《小編沒收工》每早帶你掌握熱門話題

                                    

《我在案發現場》真實參與案件的人員,第一視角講述社會案件

《八年級生》: 兩名八年級小女生專屬這世代的談心玩鬧

《地產詹哥老實說》: 跟著詹哥的聲音,小資族聰明買屋

《尚恩帶你上車》: 兩輪、四輪到超跑,跟著老司機上車聊

《有點毛毛的》: 萌寵知識、趣事,陪毛孩一起聽

《宇宙人外信》: 聽天菜主播劉傑中聊時事,學英日韓文

《痛痛飛走了》: 3名醫藥記者化身百憂姐,解決你的身心痛點

《譚兵讀武》: 從近代到現代,從兩岸到中美,歷史真的不斷重演?

 

 ⭐ 搜尋ETtoday都能聽到我們喔 ⭐
 ✔ Apple Podcast
 ✔ Spotify
 ✔ Google
 ✔ KKBOX
 ✔ SoundOn
 ✔ MixerBox
 ✔ Castbox
 ✔ Pocket Casts