ETtoday 新聞雲

»
»
»

冤!白衫軍擠爆凱道「我們要真相」

Tips:點擊照片可看下一張哦!

25萬人淚送洪仲丘!總統府上一個冤字。(圖/記者徐文彬攝) (08-03 19:49)
分享到: 留言:

冤!白衫軍擠爆凱道「我們要真相」

25萬人淚送洪仲丘!總統府上一個冤字。(圖/記者徐文彬攝)
最新!1985聯盟宣布:現場已逾15萬人!
25萬人淚送洪仲丘!(圖/記者徐文彬攝)
25萬人淚送洪仲丘!(圖/記者徐文彬攝)
15萬人凱道聲援洪仲丘!洪家人抵達現場。
25萬人淚送洪仲丘!(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
淚送洪仲丘!洪家大姐洪慈庸、洪媽媽上凱道感謝大家,也請大家幫洪仲丘默哀。(圖/記者徐文彬攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
25萬人淚送洪仲丘(圖/記者洪聖壹攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
洪仲丘凱道大遊行,民眾提供冰淇淋、饅頭。
民怨沸騰!10萬人上凱道要洪仲丘案真相。
15萬人上街抗議要真相!總統府遭投影「冤」字。
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相。(圖/記者徐文彬攝)
15萬人凱道討真相,洪家人抵達。
民怨沸騰最高點!15萬人聚集凱道抗議。
九把刀、柯文哲、朱學恆,凱道挺洪仲丘。
萬人白T凱道送仲丘/蘇貞昌跟子弟兵坐在凱道,跟民眾一起要真相。(圖/記者林政平攝)
白衫軍湧凱道,十萬人穿白T討公道。
凱道送仲丘,號召十萬公民!人潮湧進!
民怨沸騰!網民激憤!十萬公民為洪仲丘送終,「也替政府送終」。
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
30萬人淚送洪仲丘(圖/記者陳浚錡攝)
萬人送洪仲丘,「白衫軍」凱道集結討真相,九把刀上台。(圖/記者徐文彬攝)
803為洪仲丘討公道凱道大遊行。(圖/記者曾雅玲攝)
803為洪仲丘討公道凱道大遊行。(圖/記者曾雅玲攝)
25萬人淚送洪仲丘!(圖/記者徐文彬攝)
民眾高舉公民之眼,怒吼拒絕掩蓋真相!
萬人白T凱道送仲丘/蘇貞昌跟子弟兵坐在凱道,跟民眾一起要真相。(圖/記者林政平攝)
訂閱《推薦圖集》電子報: | 《推薦圖集》RSS 訂閱 | 下載新聞工具霸

網友留言