ETtoday 新聞雲

»
»
»

Angelababy古裝美照

Angelababy初次接拍電視劇,該劇的劇照也在近日內曝光,Baby的古裝扮相清麗脫俗,相當吸睛。 (06-25 08:59)
分享到: 留言:

Angelababy古裝美照

▲Angelababy新片劇照,穿古裝的模樣一樣十分俏麗吸睛。(圖/新浪娛樂)
▲Angelababy新片劇照,穿古裝的模樣一樣十分俏麗吸睛。(圖/新浪娛樂)
Angelababy穿古裝的模樣一樣十分俏麗吸睛。(圖/新浪娛樂)
Angelababy穿古裝的模樣一樣十分俏麗吸睛。(圖/新浪娛樂)
Angelababy美照。(圖/新浪娛樂)
Angelababy爆乳現身,讓全場媒體驚艷。(圖/巨室音樂)
Angelababy美照。(圖/新浪娛樂)
訂閱《推薦圖集》電子報: | 《推薦圖集》RSS 訂閱 | 下載新聞工具霸

網友留言