ETtoday 新聞雲

»
»
»

河正宇、李善均來台宣傳

河正宇、李善均來台宣傳 (01-04 14:03)
分享到: 留言:

河正宇、李善均來台宣傳

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。(圖/記者黃克翔攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。(圖/記者季相儒攝)
▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。(圖/記者黃克翔攝)
訂閱《推薦圖集》電子報: | 《推薦圖集》RSS 訂閱 | 下載新聞工具霸

網友留言